( اطلاعیه مهم ) قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

( اطلاعیه مهم ) قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی :
جهت واریز شهریه خود خواهشمند است به شماره حساب 1717045714 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت اقدام نمایید.
لازم بذکر است واریز به حساب های دیگر امکان پذیر نمی باشد .

شنبه 21 مهر 1397