به اطلاع کلیه دانشجویان محترم گروه کامپیوتر در مقطع کارشناسی ارشد...

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم گروه کامپیوتر در مقطع کارشناسی ارشد می رساند :
علاوه بر مدارک مورد نیاز آمادگی قبل از دفاع پایان نامه , ارائه گواهی حضور در حداقل 2 جلسه دفاع نیز ضروری می باشد .

سه شنبه 13 شهریور 1397