قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی :

با توجه به روند ثبت نام دانشجویان جدید و انتخاب واحد با تاخیر سایر دانشجویان , کلیه کلاس ها از هفته آینده به طور جدی برگزار خواهد شد , حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد .
اداره آموزش موسسه آموزش عالی صائب

پنج شنبه 5 مهر 1397