قابل توجه دانشجويان ارشد عمران سازه كلاسهاي مجازي آقاي دكتر شفيع...

اطلاعيه : قابل توجه دانشجويان ارشد عمران سازه كلاسهاي مجازي آقاي دكتر شفيعي در دروس تخریب سازه و تکنولوژی عالی بتن در روز پنجشنبه و جمعه مورخه ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت ماه ساعت ۱۰ صبح تشكيل خواهد شد.

شنبه 13 اردیبهشت 1399