به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند (جهت ثبت نام ترم تحصیلی 96...

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند :


لطفا جهت ثبت نام ترم تحصیلی 962، کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی مبلغ 6/000/000 ریال و کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مبلغ 10/000/000 ریال را تا روز شنبه مورخ 1396/10/30 به شماره حساب 1-699634-111-2101 بنام موسسه آموزش عالی صائب ابهر بانک توسعه تعاون (قابل پرداخت در کلیه شعب سراسر کشور) یا شماره کارت  0304-0298-0810-5029 بنام موسسه آموزش عالی صائب ابهر واریز نمایید و در انتها پس از درج نام و شماره دانشجویی به یکی از سه روش زیر فیش واریزی خود را برای دانشگاه ارسال نمایید.
1-  بصورت حضوری
2-  ارسال فاکس به شماره 02189783144    
3-  ایمیل saeb.ac@gmail.com

سه شنبه 26 دی 1396