اطلاعیه خیلی مهم (قابل توجه دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاد...

اطلاعیه خیلی مهم

قابل توجه دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند :


دانشجویانی که سنوات تحصیلی آنها به پایان رسیده هر چه سریعتر تا مورخ 96/09/30 به امور دانشجویی مراجعه نمایند در صورت عدم مراجعه تا این تاریخ دانشگاه هیچگونه مسئولیتی را عهده دار نبوده و دانشجو از ادامه تحصیل منع می شود .
زمان اتمام سنوات نظام وظیفه : کاردانی پیوسته و ناپیوسته بعد از ترم 5 - کارشناسی پیوسته بعد از ترم 10 - کارشناسی ناپیوسته بعد از ترم 6 - کارشناسی ارشد ناپیوسته بعد از ترم 6

دوشنبه 27 آذر 1396