قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی :

جهت دریافت اینترنت wifi رایگان به واحد دفتر ریاست مراجعه نمایید .

جمعه 11 آبان 1397