قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۸ انتخ...

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۸ انتخاب واحد دارند :

 با توجه به کولاک و برودت هوا و بسته بودن سایت امکان انتخاب واحد میسر نبوده ، روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۲ زمان حذف و اضافه فرصت دارند نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند .

یکشنبه 8 بهمن 1396