قابل توجه دانشجویان محترم

قابل توجه دانشجویان محترم :

کلیه کلاس های مقطع ارشد رشته های ( معماری - حمل و نقل - راه و ترابری - مدیریت ساخت ) , در ساختمان شماره 2 (کارگاه ها و آزمایشگاه ها) جنب اتوبان برگزار خواهد شد .

چهارشنبه 18 مهر 1397