قابل توجه کلیه دانشجویان محترم (اطلاعیه واحد اداری و مالی )

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم :

 احتراماً با توجه به نزدیک شدن به ایام امتحانات خواهشمند است حداکثر تا تاریخ 1397/03/12 با مراجعه به امور اداری و مالی نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه و نصب لیبل کارت دانشجویی اقدام فرمائید .

چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397