معرفی موسسه

مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي صائب در سال 1386 هجري شمسي با دریافت مجوز از وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و در سال 1387 با جذب دانشجودر سه رشته : کارشناسي کامپيوتر – کارداني کامپيوتر- کارداني عمران فعاليت آموزشي خود را آغاز نمود . اين مؤسسه به منظور انجام رسالت خود در راستاي توسعه و تربيت دانشجويان مسئوليت پذير ،خلاق ،متخصص ، مولد ، منطبق با ارزشهاي اسلامي و آرمانهاي انساني با افق و چشم انداز استفاده از استانداردهاي دانشگاهي اقدام نموده است ، ارزشها و اهدافي چون اعتقاد به تحقيق و پژوهش ،دانايي محوري ، و فراهم نمودن محيطي مناسب و جذاب براي جوانان برومند ايران عزيز و تقويت فرهنگي ملي در کنار توسعه دانش مهارتهاي فردي ،ساماندهي ، مراقبت و ارائه خدمات لازم و تقويت پيوندهاي علمي آموزشي و پژوهشي با مؤسسات آموزش عالي و دانشگاههاي با سابقه و فعال در سطوح ملي و بين المللي ، اساس شکل گيري اين مؤسسه است .