معرفی موسسه

مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي صائب در سال 1386 هجري شمسي با دریافت مجوز از وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و در سال 1387 با جذب دانشجودر سه رشته : کارشناسي کامپيوتر – کارداني کامپيوتر- کارداني عمران فعاليت آموزشي خود را آغاز نمود . اين مؤسسه به منظور انجام رسالت خود در راستاي توسعه و تربيت دانشجويان مسئوليت پذير ، خلاق ، متخصص ، مولد ، منطبق با ارزشهاي اسلامي و آرمانهاي انساني با افق و چشم انداز استفاده از استانداردهاي دانشگاهي اقدام نموده است ، ارزشها و اهدافي چون اعتقاد به تحقيق و پژوهش ، دانايي محوري و فراهم نمودن محيطي مناسب و جذاب براي جوانان برومند ايران عزيز و تقويت فرهنگي ملي در کنار توسعه دانش مهارت هاي فردي ، ساماندهي ، مراقبت و ارائه خدمات لازم و تقويت پيوندهاي علمي آموزشي و پژوهشي با مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه هاي با سابقه و فعال در سطوح ملي و بين المللي ، اساس شکل گيري اين مؤسسه است .

شرايط عمومي : 

1-ارائه تخفيف به خانواده هاي معزز شهدا ، جانبازان و ايثارگران 

2-ارائه تخفيف به خانواده محترم فرهنگيان 

3-ارائه وام دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان   

4-ارائه تخفيف به دارندگان حكم قهرماني ورزشي 

5-تقسيط شهريه