ارتباط با ما

آدرس موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی صائب:استان زنجان - شهرستان ابهر - میدان تمدن - جنب اداره ثبت اسناد و املاک

کدپستی:36973-45619

تلفن:02435222720-02435242067

فکس:02435222720 داخلی 102

آدرس پست الکترونیکی: saeb.ac@gmail.com