قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ورودی مهر ۱۴۰۱

قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ورودی مهر ۱۴۰۱
با عرض تبریک قبولی شما ، از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ جهت ثبت نام بصورت حضوری با همراه داشتن مدارک ذیل به دانشگاه صائب مراجعه نمایند:
اصل شناسنامه به همراه دو سری کپی کامل
اصل کارت ملی به همراه دو سری کپی
اصل مدرک نظام وظیفه (برادران) و دو سری کپی
کپی مدرک کاردانی و اصل کارشناسی ناپیوسته و یا اصل مدرک کارشناسی پیوسته
۶ قطعه عکس
واریز شهریه مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال علی الحساب به شماره کارت 5859837004773590
بانک تجارت بنام دانشگاه صائب ابهر

چهارشنبه 9 شهریور 1401