قابل توجه کلیه دانشجويان عزيز ( اطلاعیه مهم )

قابل توجه کلیه دانشجويان عزيز

با توجه به اينكه امتحانات به صورت غير حضوري  و مجازي از تاریخ 1399/04/01 لغایت  1399/04/14 می باشد  و در روز  امتحان فقط دانشجوياني ميتوانند وارد سامانه شده و در امتحان شركت نمايند كه تسويه حساب مالي نموده باشند . لیست دانشجویان بعد از تسويه به اساتید محترم ارائه خواهد شد و از دانشجویانی امتحان گرفته میشود که در لیست اساتید قرارگرفته باشند. لذا خواهشمند است حداكثر نسبت به تسويه حساب خود تا روز ٣٠ خرداد 1399 اقدام فرموده و فيش واريزي خود را از یکی از شیوه های مختلف اعم از ارسال ایمیل به آدرس saeb.ac@gmail.com ، شماره فکس 02189783144 و یا حضوری  براي امور مالي ارسال فرماييد و در صورت هرگونه  مشكل عواقب آن به عهده خود دانشجو بوده وعدم حضور در روز و ساعت تعيين شده امتحان غيبت محسوب خواهد شد و هيچگونه امتحان مجددي برگزار نخواهد شد .

اداره آموزش دانشگاه

 

1717045714 شماره حساب و شماره کارت ( 5859837004773590 ) بانک تجارت  بنام موسسه آموزش عالی صائب

پنج شنبه 29 خرداد 1399