قابل توجه دانشجويان رشته مهندسي پزشكي كلاس هاي درسي خانم مهندس خ...

اطلاعيه : قابل توجه دانشجويان رشته مهندسي پزشكي كلاس هاي درسي خانم مهندس خالقي در درس محاسبات عددي در روز پنجشنبه ١٨ ارديبهشت در ساعت ٨ تا ١٠ تشكيل مي شود.

شنبه 13 اردیبهشت 1399