قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی ( بروزرسانی سامانه آموزشی )

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی ( بروزرسانی سامانه آموزشی )

 

سامانه ی آموزشی به دلیل بروزرسانی تا روز دوشنبه مورخ 13 بهمن 1399 در دسترس نمی باشد .

شنبه 11 بهمن 1399