با توجه به برگزاري امتحانات

   قابل توجه كليه دانشجويان و مراجعين محترم
به اطلاع ميرساند با توجه به برگزاري امتحانات كليه خدمات اموزشي اعم از فارغ التحصيلي  ،  گواهي هاي تحصيلي   وكليه امور اموزشي تا ١٠ بهمن ماه امكان پذير نميباشد لذا خواهشمند است جهت انجام امور فوق بعد از تاريخ تعيين شده  مراجعه فرماييد

 

یکشنبه 15 دی 1398