قهرمانی سرکار خانم مه تا عبداللهی دانشجوی کارشناسی مهندسی نر...

قهرمانی سرکار خانم مه تا عبداللهی دانشجوی کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر موسسه آموزش عالی صائب ابهر را در مسابقات کاپ آسیا در رشته ریکرو تیراندازی با کمان را به ایشان و خانواده محترمشان و ریاست ، اساتید ، کارکنان و دانشجویان موسسه آموزش عالی صائب تبریک عرض مینماییم.

یکشنبه 8 خرداد 1401