به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند. 

به دلیل مرمت ساختمان تا اول مرداد ماه هیچ گونه خدمات آموزشی و دانشجویی ارائه نمیگردد .ضمنا تا تاریخ یاد شده خطوط تلفن نیز قطع میباشد .درصورت اضطرار با شماره موبایل 09334467457 تماس حاصل فرمایید. 

یکشنبه 30 تیر 1398