قابل توجه دانشجویان و اساتید محترم (تعطیلات تابستانی دانشگاه)

قابل توجه دانشجویان و اساتید محترم
دانشگاه به دلیل تعطیلات تابستانی از تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۳ لغایت ۲۸ تیر ۱۴۰۳ تعطیل می باشد و هیچ گونه خدمات آموزشی و دانشجویی ارائه نمیشود.

شنبه 16 تیر 1403