برگه خام پاسخنامه امتحان

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
برگه خام پاسخنامه امتحان را از سایت دانشگاه و یا کانال تلگرام دریافت و نسبت به پرینت آن اقدام نموده و سوالاتی که نیاز به برگه پاسخنامه داشته ، پاسخ سوالات هر درس را در برگه پاسخنامه وارد نموده و برای استاد ارسال بفرمایید. پيشنهاد می گردد قبل از امتحانات نسبت به پرينت برگه اقدام نموده تا در زمان امتحان آمادگی کامل داشته و عواقب عدم تهیه به عهده دانشجو می باشد .

جهت دریافت بر روی لینک زیر کلیک نمایید :

برگه خام پاسخنامه امتحان

پنج شنبه 29 خرداد 1399