اطلاعیه مهم دانشگاه صائب

اطلاعیه مهم دانشگاه صائب                                                                                      

                          برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 1399- 1398 اعلام شد:

                                                           تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1398

نام گروههای آموزشی

     رشته

   ورودی

                         تاریخ انتخاب واحد

   همه گروههاآموزشی

کلیه رشته ها

کلیه ورودی ها

       روز دوشنبه 98/11/7   لغایت روز پنجشنبه مورخ   98/11/10

 

باتوجه به انتخاب واحدترم 982 (نیمسال دوم 99-98)دانشجویان محترم ابتدا می بایست نسبت به پرداخت علی الحساب 7/000/000 میلیون ریال برای دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی و 13/000/000 میلیون ریال برای مقطع کارشناسی ارشد بابت بخشی از هزینه ثبت نام خود از تاریخ 98/11/2 لغایت 98/11/6 در بانک تجارت به شماره حساب 1717045714 ویا به شماره کارت 5859837004773590 به نام موسسه آموزش عالی صائب واریز و فیش واریزی خود رابه یکی از سه طریق ذیل به امور اداری و مالی تحویل نمائید:

الف) به صورت حضوری ب)ازطریق ایمیلsaeb.ac@gmail.com

ج)از طریق فاکس 89783144-021

توجه :   شماره دانشجویی ونام خود را بالای فیش درج نمائید.

دانشجوی گرامی با توجه به اینکه انتخاب واحد توسط مدیر گروه و اداره آموزش صورت می پذیرد خواهشمند است فیش واریزی را در تاریخ اعلام شده به امور مالی ارسال نمائید تاسایت انتخاب واحد برای شما باز شود در غیر اینصورت عواقب آن به عهده دانشجو بوده و نیم سال جاری به عنوان مر خصی تحصیلی منظور خواهد شد.

.زمان شروع کلاس های نیم سال دوم تحصیلی روزشنبه مورخ 98/11/12   و زمان پایان کلاسها   روز چهار شنبه مورخ   99/3/13   می باشد . حضور غیاب دانشجویان   از جلسه اول بطور جدی محاسبه   و منظور می گردد .

.امتحانات دروس کارگاهی و آزمایشگاهی از روز شنبه مورخ   99/3/17   لغایت روز چهارشنبه مورخ 99/3/29   برگزار خواهد شد .

.امتحانات نیم سال دوم   سال تحصیلی   از روز شنبه مورخ 99/3/24  لغایت روز چهارشنبه مورخ   99/4/4/ برگزار خواهد شد.

یکشنبه 29 دی 1398