به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند :

با توجه به نزدیک شدن به زمان صدور کارتهای امتحانی , لازم است آندسته از دانشجویانی که بدهی مالی دارند نسبت به تسویه مالی اقدام نمایند .

جمعه 2 آذر 1397