قابل توجه دانشجویانی که با استاد میثم چگینی کلاس دارند

قابل توجه دانشجویانی که با استاد میثم چگینی کلاس دارند :


روز يكشنبه مورخ 1397/08/06 كلاس هاى استاد چگينى برگزار نمی گردد ، كلاس جبرانى متعاقبا اعلام خواهد شد.

شنبه 5 آبان 1397