دستورالعمل وزارت علوم مبني بر بازگشايي دانشگاهها و موسسات آموزش ع...

قابل توجه دانشجويان محترم
به اطلاع ميرساند طبق دستورالعمل وزارت علوم مبني بر بازگشايي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي از تاريخ ١٧ خرداد ، ضمن تقدير و تشكر از اساتيد ارجمند كه از طريق ارائه جزوه ، فايل صوتي و سامانه مجازي قبول زحمت فرمودند و تشكر از همراهي شما دانشجويان عزيز كه با توجه به مشكلات پيش آمده از بابت بيماري در اين نيمسال ما را همراهي نموديد موسسه آموزش عالي صائب نيز از تاريخ ١٧ خرداد با رعايت پروتكل هاي بهداشتي با همكاري اساتيد محترم به منظور رفع اشكال دانشجويان باز ميباشد و به اميد خدا اساتيد محترم پاسخگوي شما خواهند بود.
ضمنا حضور دانشجويان براي رفع اشكال اختياري است و دانشجوياني كه تشريف مياورند رعايت نكات بهداشت فردي از قبيل ماسك و دستكش و ... الزامي است .
ضمنا به اطلاع ميرساند امتحانات پايان ترم بعد از رفع اشكال از تاريخ اول تير لغايت چهاردهم تيرماه ميباشد.
پيروز و سربلند باشيد

شنبه 10 خرداد 1399