اطلاعیه

قابل توجه همه  دانشجويان محترم كليه كلاسها از روز سه شنبه مورخ ٩٨/٧/٩ تشكيل خواهد شد وحضور دانشجويان در كلاسها الزامي ميباشد

دوشنبه 22 مهر 1398