قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی : اختصاص ۶۰ گیگابایت اینترنت رایگا...

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی :

اختصاص ۶۰ گیگابایت اینترنت رایگان برای دانشجویان در ترم جدید

با هماهنگی ایجاد شده بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به هر دانشجو در ترم تحصیلی جدید، بسته ۶۰ گیگابایتی اینترنت آموزش الکترونیکی ویژه دانشجویان در نظر گرفته شده است .

ثبت نام به مدت ۲ هفته از طریق سایت ictgifts.ir انجام می شود و با توجه به اینکه این مهلت تمدید نخواهد شد، دانشجویان در این مهلت دو هفته ای برای ثبت نام و دریافت ۶۰ گیگا بایت اینترنت آموزش الکترونیکی رایگان اقدام نمایند .

شنبه 2 اسفند 1399