لطفا توجه فرمایید

لطفا توجه فرمایید

شماره تماس های دانشگاه 02435222720 و 02435242067 می باشد .

شماره تماس های 02435222724 و 02435222702 به دلیل انتقال خطوط تلفن ، تا اطلاع ثانوی امکان پاسخگویی نمی باشد .

پنج شنبه 15 آبان 1399