قابل توجه دانشجويان رشته ارشدمعماري كلاسهاي مجازي خانم دكتر مسرور...

اطلاعيه :
قابل توجه دانشجويان رشته ارشد معماري كلاسهاي مجازي خانم دكتر مسروري روز جمعه ١٢ ارديبهشت از ساعت ١٥ تا ١٧ درس حكمت و از ساعت ١٧ تا ١٩ درس اقليم برگزار ميگردد.

چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399